CONTACT INFO

Tournament Director
Kai Vesa
tel: +358 50 357 2712
kai (at) prodiscus.fi